KA Control Ky on Kauhajoella vuonna 2003 perustettu
teollisuusautomaatioalan yritys.
Toimimme koko maassa ja toisinaan myös ulkomailla.
Tyypillisiä kohteita ovat mm. materiaalinkäsittelylaitteiden ja elintarvikekoneiden automatisointi ja ohjelmointi. Myös vanhentuneiden koneiden, kappaletavarakäsittelylinjojen, lämpölaitosten jne. ohjauksien modernisointi kuuluu yrityksen tarjoamiin palveluihin. Projekteissa käytetään huoltoa, ylläpitoa ja myöhempiä muutoksia ajatellen käytössä hyväksi havaittuja komponentteja, kenttäväyliä jne.