Asiakkaitamme

Lukuisat asiakkaamme toimivat useilla eri toimialoilla.

Materiaalinkäsittely
Materiaalinkäsittely yrityksille on toimitettu erilaisia ratkaisuja esim. kokonaistoimituksia sisältäen suunnittelun, keskusvalmistuksen, asennuksen, ohjelmoinnin ja käyttöönoton koulutuksineen. Toisinaan on toimitettu pelkkä suunnittelu, keskus tai ohjelmointi.

Lämmitystekniikka
Bioenergia yrityksille, maatalousyrittäjille ja yksityisille asiakkaille on toimitettu stokeri- ja pellettipoltin-ohjauksia alkaen 20kW:sta päättyen n.2MW:iin.

Huonekaluteollisuus ja mekaaninen puunjalostus
Huonekalu- ja mekaanisenpuunjalostusteollisuuden yrityksille on toimitettu mm. useita modernisointiratkaisuja linjojen tuottavuuden nostamiseksi reseptiohjauksella, jolla syötetään linjalle tuotekohtaiset käyntinopeusohjeet, tahtiajat, pintakäsittelylinjojen IR-lamppujen portaattomat tehonsäädöt. Lisäksi olemme modernisoineet purunpoistojärjestelmien ja lämpölaitosten ohjauksia. Näiden lisäksi olemme toimittaneet uusien koneiden sekä linjojen automatisointeja.

<img src="template/kartta_automaatio.jpg" alt="Asiakkaitamme" />

Kiinteistö- ja maatalousautomaatio
Olemme toimittaneet ohjelmoitavaan releeseen pohjautuvia kiinteistöautomaatioratkaisuja esim. valaistuksen ja pistorasioiden ohjaukseen. Releeseen voidaan esimerkiksi liittää palovaroittimet ja kosteustunnistimet, jolloin saadaan sähkönsyöttö tai vesi katkaistua häiriö tilanteessa. Myös hälytyksen lähetys ja ohjaukset ovat mahdollisia GSM-laitteilla.
Maatalouteen on toimitettu mm. radio-ohjauslaitteita pumppujen, kuljettimien jne. kaukokäynnistykseen ja GSM-releitä, joilla saadaan mm. hälytykset halutuista kohteista esim. lämpökeskukselta, ilmanvaihdosta, pesulaitteilta, sähkökatkosta. Lisäksi voidaan esim. kuitata hälytyksiä, lukita ja avata ovia, katkaista jännite sähköpaimenesta jne.

Muoviteollisuus
Toteutettu useita uusien koneiden automatisointeja.